Sme tu pre Vás už 10 rokov ! Ďakujeme za Vašu dôveru...
Open
X

KONTAKT.

MDM Group s.r.o.
Hodžova 5
901 01 Malacky
www.mdmgroup.sk
info@mdmgroup.sk

Ing. Marek Spišák
spisak@mdmgroup.sk
+421 905 744 062

Marek Jileček
jilecek@mdmgroup.sk
+421 910 111 100

Zastúpenie Východne Slovensko
Ing. Gabriel Spišák
sgabo@post.sk
+421 915 940 567

IČO: 36 751 499
DIČ: 2022354763
IČ DPH: SK2022354763
Tatrabanka: 2622860928/1100

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I,
oddiel: s. r. o, vložka číslo 45033/B